O nás    Časomíra    Kalendář    Výsledky    Kontakt    Hobby 

  Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Nejlevnější varianta časomíry pro Vás

Časomíra Hobby je nejdostupnější časomíra pro Vaši akci

1/ set časomíry Hobby obsahuje měřící panel, startovacího světla, propojovací kabeláž a cílové závory (bez možnosti měřit rychlost).

2/ čas je počítán od rozsvícení zeleného světla. Přípravu ke startu signalizují tři bliknutí oranžového (žlutého) světla. Časomíra ukazuje aktuálně změřené časy a počet změřených časů za aktuální den. Změřený čas se zobrazuje jen na měřícím panelu, bez komunikace s PC nebo zobrazovacim panelem.
Přítomnost jezdců na startovní čáře je signalizována jedním bílím světlem pro každou dráhu.

3/ sestava časomíry je zapůjčována jeden den až dva týdny před konáním akce, podle možností a dohody nájemce s pronajímatelem.

4/ sestava je ochráněna snímači proti možnosti vniknutí do jednotlivých prvků. Po vniknutí do zařízení se celá sestava vyřadí z provozu a již ji není možné dál používat.

5/ Cena za jeden den měření je 2000,- Kč. Účtují se jen dny, na které bylo sjednáno měření - dny, kdy je časomíra aktivní nebo dny podle bodu č.7. Ostatní dny nejsou účtovány.

6/ pronájem časomíry je podmíněn uzavřením smlouvy o pronájmu a složením vratné kauce 6000,- Kč + 2000,- Kč za každý naplánovaný den měření v den podpisu smlouvy a předání sestavy časomíry nájemci. Kauce (6000,- Kč) nebude navráce, pokud nastanou případy podle bodu č.8.

7/ dva dny před konáním akce je možné provést s časomírou max. 20 měření bezplatně, a to z důvodu odzkoušení časomíry. Pokud bude tento počet měření překročen, bude na tento den pohlíženo jako na den pořádání akce a bude nájemci doúčtován dle bodu č.5 při předávání časomíry zpět pronajímateli.

8/ pokud dojde k otevření nebo poškození některé z částí sestavy časomíry, vratná kauce propadne pronajímateli v plné výši. Z kauce se také odečítá platba za dny měření, které nebyly naplánovány, viz bod č.7 nebo navýšení ceny měření dle bodu č.5.

9/ k vyhodnocení závodu je možné použít naší online webovou aplikaci na adrese www.prosprint.cz/hobby nebo offline formulář, který je ke stažení tamtéž. Obě možnosti jsou v rámci smlouvy o pronájmu zdarma.

10/ k předání časomíry nájemci a ke zpětnému převzetí od nájemce dojde vždy osobně a to na předem domluveném místě. Součástí předání je i zaškolení k sestavení a ovládání celé sestavy časomíry a předání návodu k použití. Cena za dopravu je 5Kč/km tam i zpět. Účtuje se zvlášť pro předání a odebrání sestavy časomíry a je zplatná hotově při předání a odebrání sestavy časomíry od nájemce. Cena za dopravu je nàjemci zdělena při domluvě místa převzetí a předání sestavy časomíry.

-104302-
*created by ©Turbo

Naše akce:


Socialistik Dragster